Publikace

Televize a rádia

O lineárním spalovacím motoru byly natočeny reportáže pro Českou Televizi do pořadu České hlavy a pro TV Nova do Televizních novin. Lineární spalovací motor byl také tématem několika rozhlasových pořadů.

 1. Pořad České Hlavy
  Lineární spalovací motor v pořadu České Hlavy ze dne 13.9.2006
 2. Reportáž TV Nova
  Televizní noviny televize 26.5.2006
 3. Pořad Studio 2010 Českého rozhlasu
  rozhovor Světlany Lavičkové s Ondřejem Vysokým Článek o tomto dílu si můžete také přečíst na stránkách Českého rozhlasu.
 4. Pořad Kaleidoskop Českého rozhlasu
  Kaleidoskop částečně věnovaný tématu lineárního spalovacího motoru
  Obsah části věnované lineárnímu spalovacímu motoru si můžete přečíst v tomto dokumentu.

Články v tisku

O lineárním motoru bylo napsáno také několik článků do novin a časopisů.

 1. Vysoký, O. - Němeček, P.
  Řízení netradičního spalovacího motoru.
  Sdělovací technika. 2005, č. 6, s. 18-19. ISSN 0036-9942.
 2. Vysoký O.:
  Lineární spalovací motor jako hlavní pohonná jednotka hybridních vozidel
  Pražská technika 3/2006, červen 2006, ČVUT Praha, ISSN 1213-5348
 3. Vysoký, P. - Vysoký, O.
  Trendy v řízení automobilových systémů.
  Automatizace. 2006, roč. 49, č. 4, s. 252-255. ISSN 0005-125X.
 4. Vysoký O.:
  Netradiční spalovací motor bez výstupního hřídele.
  Alternativní Energie 4/2006, ročník IX str.8-10,Praha, ISSN 1212-1673
 5. Lineární spalovací motor
  Britské listy 31.5.2006 (ISSN 1213-1792)
 6. Bude český lineární motor?
  Právo 30.5.2006
 7. Josef Matyáš:
  Čekali jsme na vyspělou elektroniku Lidové noviny 3.6.2006
 8. Josef Matyáš
  "Auto rozjede motor, který se netočí"
  Lidové noviny 7.6.2006
 9. Vladimír Kaláb
  Hi tech Česko: Lineární spalovací motor
  Hospodářské noviny 31.5.2006
 10. Jiří Báborský
  "Zlaté české ručičky" (České vynálezy v oblasti spalovacích motorů)
  Svět motorů 28/2006
 11. Rozhovor s prof. Janem Mackem o lineárním spalovacím motoru.
  Svět motorů 28/2006
 12. Welcome to the Heart of Europe
  Review of the Czech republic, Vol.13, No 4/2006

Konfrerence

Dosažené výsledky vývoje lineárního spalovacího motoru byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích. Jednalo se např. o:

 1. Němeček, P. - Šindelka, M. - Vysoký, O.
  Modeling and Control of Linear Combustion Engine.
  In IFAC Symposium on Advances in Automotive Control. Oxford: Elsevier Science, 2004, vol. -, s. 320-325
 2. Vysoký, O.
  Linear Combustion Engine - Control and Application.
  Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, s. 327-332. ISBN 80-01-02741-4.
 3. Němeček, P. - Šindelka, M. - Vysoký, O.
  Model and experiments on linear combustion engine.
  Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: University of Pardubice, 2004, s. 124. ISBN 80-7194-662-1.
 4. Němeček, P. - Šindelka, M. - Vysoký, O.
  Modeling and Control of Free-Piston Generator.
  Proceedings of the 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, Newcastle: The University of Newcastle, Sydney 2004, s. 355-361.
 5. Deutsch, P. - Vysoký, O.
  Possibilities of linear combustion engine control
  Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: University of Pardubice, 2004, s. 267. ISBN 80-7194-662-1
 6. Němeček, P. - Šindelka, M. - Vysoký, O.
  Ensuring Steady Operation of Free-Piston Generator.
  The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2005, vol. 2, s. 228-232. ISBN 980-6560-52-X.
 7. Němeček, P. - Šindelka, M. - Vysoký, O.
  Control of Two-Stroke Free-Piston Generator.
  The 6th Asian Control Conference: Bali, Indonesia, 2006, ISBN 979-15017-0.