Historie projektu

Celý projekt vznikl na Katedře Řídicí Techniky ČVUT-FEL a proto byl od počátku zaměřen především na problémy s řízením celého zařízení pro udržení stabilního chodu. Vzhledem k unikátnosti projektu nebylo na počátku vůbec zřejmé, zda se podaří vyřešit všechna úskalí a prokázat životaschopnost této koncepce lineárního spalovacího motoru (motor-generátoru).

Myšlenkou použít tuto koncepci pro výrobu elektrické energie se zabýval Ondřej Vysoký již v sedmdesátých letech, ale tehdejší elektronické prostředky nebyly na dostatečné úrovni, aby bylo možné tento složitý systém řídit. Teprve rozvoj mikroprocesorové techniky a výkonové elektroniky umožnil realizaci projektu. V rámci několika doktorských a diplomových prací tak začal v roce 2000 postupně vznikat první zkušební prototyp.

Prvnímu funkčnímu prototypu (foto, video LCE) předcházela celá řada dílčích úkolů, z nichž bychom jmenovali hlavně:

  • Studie zabývající se smysluplností a realizovatelností koncepce.
  • Sestavení matematického modelu lineárního spalovacího motorgenerátoru a ověření jeho základních vlastností.
  • Výběr vhodných dílů a návrh mechanické konstrukce.
  • Návrh řídicího systému a výkonové elektroniky.
  • Experimentální měření na reálném prototypu a jeho matematická identifikace.
  • Návrh a implementace vhodného řízení pro zajištění stabilního chodu celého motoru.

V současné době se podařilo všechny tyto kroky úspěšně dokončit a vznikl tak první funkční prototyp. Aby bylo možné provozovat potřebné experimenty a měření, vznikla pro tyto účely v prostorách elektrotechnické fakulty na Karlově náměstí, a ve spolupráci s Výzkumným centrem spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka speciální měřicí a testovací laboratoř.

Laboratoř hybridních pohonů Laboratoř hybridních pohonů Laboratoř hybridních pohonů