Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je sestavení funkčního prototypu experimentálního hybridního automobilu, který by jako hlavní zdroj energie využíval lineární spalovací motor.

Na základě ověření funkčnosti koncepce s prvním funkčním modelem lineárního spalovacího motoru se v současné době intenzivně pracuje na návrhu a výrobě prvního prototypu.

Cílem funkčního modelu bylo ověření, zda lze se současnými technickými možnostmi řídicí a výpočetní techniky řídit tento systém v reálném čase. Při návrhu a tvorbě prvního funkčního modelu nebyly koncepčně řešeny technologické souvislosti nezbytně nutné pro reálný prototyp. Jedná se např. o efektivní řešení lubrikace systému, zdroje tlakového vzduchu pro vstřikování paliva, optimalizace sacího, výfukového a zapalovacího systému a některé další komponenty.

První prototyp lineárního spalovacího motoru by měl zúročit všechny získané zkušenosti a znalosti při testování na prvním fukčním modelu lineárního spalovacího motoru. Cílem tohoto prototypu je ověření možností použití této pohonné jednotky pro experimentální hybridní automobil.

Dalším cílem projektu lineárního motoru bude vytvoření velmi kompaktní elektrocentrály, s vyšší účinností a vyšší výkonovou hustotou v porovnání s klasickými elektrocentrálami s rotačním motorem. Cílem této části projektu je také ekonomické, technické a technologické porovnání této koncepce s palivovým článkem podobného výkonu.

Posledním cílem bude využití lineárního motoru pro kogenerační jednotky.