O projektu

Projekt lineárního spalovacího motor-generátoru (Linear Combustion Engine) vznikl jako snaha o jednodušší a účinnější přeměnu energie spalování na elektrickou energii.

Tento typ motoru nemá žádný mechanický výstupní hřídel, výstupem je přímo elektrická energie. Princip spočívá v přímém spojení dvou protiběžných pístů bez použití klikového mechanizmu. Na spojovací tyči jsou umístěny silné magnety, které se pohybují v magnetickém poli cívek a kmitavý pohyb pístů je převáděn na elektrickou energii na základě tzv. Faradayova zákona. (takové uspořádání se nazývá lineární elektrický motor či generátor) Princip je podobný jako v dobře známé "třepací baterce".

Obecně se člověk daleko častěji setká s klasickým rotačním generátorem (resp. motorem), ale pokud bychom tento stroj rozvinuli do plochého tvaru, vznikne právě lineární elektrický motor (či generátor). Jedná se tedy o již známou věc. Podobný princip se využívá také např. k pohonu známého magnetického rychlovlaku.

Protože zařízení neobsahuje klikový mechanizmus, nejsou ani přesně vymezeny úvratě pístní tyče. Proto se této koncepci často také říká motor s volnými písty (Free Piston Engine).

Projekt je vyvíjen na Katedře Řídicí techniky Fakulty Elektrotechnické ČVUT ve spolupráci
s Výzkumným centrem spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka.